Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 01.01.2021

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.
Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

1. Kto jest administratorem strony internetowej slyks.pl
Administratorem strony internetowej www.slyks.pl jest Slyks Marcin Zdyb, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 8982014136, REGON: 020739400 (czyli: my).

DANE OSOBOWE

1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest: Slyks Marcin Zdyb, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP: 8982014136, REGON: 020739400 W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej: info@slyks.pl.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?
Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

CELDANE OSOBOWEPODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIACZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
KONTAKT Z TOBĄ NA TWOJE ŻĄDANIE W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTYimię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane podane przez Ciebie podczas kontaktu z namiart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na odpowiedzi na Twoją wiadomośćtrzy lata od dnia ostatniego kontaktu
USTALENIE, DOCHODZENIE I EGZEKUCJA ROSZCZEŃ I OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI I INNYMI ORGANAMI PAŃSTWOWYMIimię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IPart. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymido upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy
ROZPOZNAWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIAimię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkaniaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientamido upływu 1 roku od dnia zgłoszenia skargi lub wniosku albo otrzymania przez nas zapytania od Ciebie
STATYSTYKA, ANALIZYnr IPArt. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na poprawie jakości świadczonych usług, dokonywaniu oceny świadczonych usług i potrzeb rynku.do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

4. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. odpowiedź na pytanie zadane w formularzu kontaktowym).

5. Odbiorcy danych osobowych
Podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane osobowe to dostawcy usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu Internetowego:

  • ADMIN.NET.PL: Świadczenie usług hostingowych – mydevil.net
  • Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii – Analizowanie aktywności Klientów – Google Analytics

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)
Nie podejmujemy danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie prowadzimy profilowania.

7. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?
Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Na podstawie RODO masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

9. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@slyks.pl.

9. Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PLIKI COOKIES

1. Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki “cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Bezpieczeństwo
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

3. Rodzaje plików Cookies
Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

4. Cele
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

  • konfiguracji Serwisu Internetowego;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem: https://www.google.com/ads/preferences/

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Nowy projekt?Napisz do nas